Een terugblik

Op deze plaats op de Velpe staat al sinds jaar en dag een korenwatermolen.  Deze heeft achtereenvolgens geluisterd naar de namen Wijbersche Molen, Nederste Molen en Molen van Arnauts.

De eerste molen werd opgericht vóór 1500. Vanaf het begin van de 19de eeuw was de molen in bezit van molenaar Hieronimus Geens (1778-1851), en nadien van zijn kinderen . In 1853 werd de molen eigendom van de molenaarsfamilie Arnauts. In 1940 werd het gebouw door Belgische soldaten vernield in een poging de opmars van het Duitse leger te vertragen; in 1941 werd het gebouw terug opgebouwd.

Tot in de jaren 1960 bleef de korenmolen met waterkracht in werking. Rond die tijd werd er gestopt met malen en raakte het waterrad in verval. Nog later werd de loop van de Velpe aangepast en in 1992 werd een nieuw stuw geplaatst. Tot op vandaag werd er geen waterrad geplaatst en stort het water zich volledig nutteloos doorheen de watergang de diepte in…

  • 2004