De drijvende kracht

Eeuwenlang heeft de Velpe op deze plek molenstenen aangedreven om koren te malen. De kracht van de rivier kunnen we nog steeds goed gebruiken. Die biedt namelijk de mogelijkheid om non-stop groene energie op te wekken.

Hoe mooi zou het zijn als we het wiel terug kunnen brengen op de Velpe? Daarmee kunnen we een aantal zaken tegelijk realiseren:

  • de locatie die nu te boek staat als een historisch puntrelict krijgt een hedendaagse invulling,
  • de functie van de stuw wordt weer in ere hersteld,
  • er wordt weer energie opgewekt op de Velpe,
  • we dragen bij aan de lokale productie van  groene energie,
  • we helpen zo het Europese burgermeestersconvenant voor lokale duurzame energie mee invulling te geven,
  • we ondersteunen onze gemeente Kortenaken met zijn Klimaatactieplan,
  • en ten slotte willen we een educatief punt inrichten met informatiepanelen over de lokale cultuurhistorie en waterkracht vroeger en nu.

Jij kunt ons hierin steunen…