De cijfers

De installatie van een stalen waterrad met een diameter van 5.70 meter kost tenminste €45 000. De generator en aansluiting op het net kosten tenminste nog eens €35 000. We kijken dus aan tegen een totale investering van €80 000 – €100 000.

De Vlaamse overheid heeft het systeem van groenestroomcertificaten in het leven geroepen. In het Energiedecreet wordt waterkracht  zelfs expliciet genoemd als groene energiebron. Toch heeft de regering besloten dat deze markt te klein is om effectief te gaan ondersteunen. In tegenstelling tot eigenaars van zonnepanelen, kunnen eigenaars van microwaterkrachtcentrales geen gebruik maken van groenestroomcertificaten.

In de huidige stuw kan een waterrad een vermogen van 15 kW genereren. Afhankelijk van de waterstroom komt dit neer op een productie tot 90 000 kWh/jaar wat overeenkomt met de productie van 400-500 zonnepanelen. Dit is genoeg om 26 huishoudens van stroom te voorzien. Waar de zon nog wel eens ondergaat of schuil gaat achter een wolk, en waar de wind  nog wel eens gaat liggen, stroomt de rivier steeds door, 24 op 7.

Als particuliere producent is het bijna onmogelijk om deze energie te verkopen en beperkt het profijt zich tot het compenseren van het eigen verbruik. Hierdoor loopt de terugverdienperiode op tot 150 jaar. Kortom, dit is geen economisch rendabele maar een 100 % idealistische investering.

Om dit te realiseren hebben we jullie steun dan ook hard nodig!